CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND COLECTAREA ȘI PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi completată cu cele ale art. 11 din Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 52/2012

Subsemnatul/a îmi exprim consimțământul privind / sunt de acord cu următoarele:

 1. Colectarea, stocarea și prelucrarea datelor mele cu caracter personal mai jos menționate, de către ASOCIAȚIA CERT-Transilvania, cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncusi, nr. 171, ap. 44, jud. Cluj, având CIF 29423947, reprezentată prin Dan-Sergiu Jecan, prin completarea și semnarea prezentului acord.
 2. ASOCIAȚIA CERT-Transilvania colectează, stochează și prelucrează următoarele date personale: nume, prenume, adresa e-mail.
 3. Datele personale reprezentând nume, prenume, e-mail sunt captate / colectate, stocate și prelucrate în următoarele scopuri:
 4. a) Referitor la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor avute de către asociație în calitate de beneficiar: exercitarea prerogativelor de supraveghere și coordonare a voluntarilor (aplicare sancțiuni pentru abaterile săvârșite, verificare competențe, aptitudini sau corespundere etc.);
 5. b) În vederea comunicării către autorități / instituții sau alte entități publice (ANAF, ITM, DSVSA, APM, ARR etc) sau private implicate în verificarea, supravegherea, coordonarea raporturilor de voluntariat și / sau pentru instruirea și pregătirea voluntarilor (cum ar fi entitățile abilitate să realizeze servicii de pregătire, instruire și testare în materie de SSM, PSI sau alte pregătiri necesare pentru prestarea activităților în condițiile legii);
 6. c) În vederea inițierii sau menținerii legăturii cu autorități / instituții sau alte entități publice (ANAF, EXECUTORI JUDECĂTOREȘTI) sau private cu care voluntarii sunt angajați în diverse raporturi juridice (cum ar fi executări silite);
 7. d) În vederea îndeplinirii obligațiilor legale de colaborare și conlucrare avute cu autorități / instituții / entități publice de anchetă, cercetare sau judecată care solicită astfel de informații.
 1. Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal, în scopurile descrise mai sus, este consimțământul expres, voluntar și liber exprimat, astfel cum prevede articolul 6 litera a din Regulamentul U.E 2016/679.

ASOCIAȚIA CERT-Transilvania va putea transmite datele personale enumerate la pct. 3 către diverse entităţi publice sau private implicate în realizarea scopurilor indicate mai sus (cum ar fi ITM, ANAF sau societăţile prin intermediul cărora se realizează servicii de pregătire, instruire și testare în materie de SSM, PSI etc.)

Datele personale menționate anterior se vor stoca de către ASOCIAȚIA CERT-Transilvania pe toată durata actiunii pentru care s-a exprimat przentul acord, precum şi termenul legal stabilit pentru arhivarea şi menţinerea documentelor care conţin astfel de date personale, respectiv termenul de 10 ani instituit prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice (MFP) nr. 2634/2015 privind arhivarea și păstrarea registrelor de contabilitate și a celorlalte documente financiar-contabile cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, prin semnarea prezentului acord, declar că am luat la cunoștință următoarele:

 1. Am fost informat/ă asupra următoarelor drepturi pe care le am în ceea ce privește datele personale prelucrate de către ASOCIAȚIA CERT-Transilvania, mai exact:
 2. Dreptul de a obţine informaţii cu privire la identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul, scopul în care se face prelucrarea datelor; informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza;
 3. Dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie cu privire la prelucrarea datelor, precum şi posibilitatea de a fi exercitate în condiţiile legii;
 4. Dreptul de a obţine informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;
 5. Dreptul de a solicita actualizarea şi rectificarea datelor personale;
 6. Dreptul de a solicita ștergerea datelor personale prelucrate de către ASOCIAȚIA CERT-Transilvania prin transmiterea unei cereri în acest sens la adresa de e-mail office@cert-transilvania.ro.
 7. Dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor personale în condiţiile legii;
 8. Dreptul de retragere a consimţământului faţă de prelucrarea datelor personale. Consimțământul exprimat anterior poate fi retras în orice moment, necondiționat, prin transmiterea unei cereri în acest sens la adresa de e-mail office@cert-transilvania.ro.
 9. Dreptul de nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentară aferentă deciziilor automate;
 10. Dreptul de a formula plângeri, sesizări, reclamanţii sau de a vă adresa instanţelor judecătoreşti.
 1. Pentru exercitarea acestor drepturi, mă pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la următoarele date de contact:

* Persoană responsabilă: Ema-Vera Marcu

* Adresă e-mail : office@cert-transilvania.ro

III. În ceea ce privește gestionarea si securitatea datelor personale, ASOCIAȚIA CERT-Transilvania aplică un nivel adecvat de securitate, implementând proceduri fizice, electronice si administrative rezonabile pentru a proteja informațiile pe care le colectează. Accesul la datele cu caracter personal se acordă numai personalului autorizat și numai pentru îndeplinirea sarcinilor specifice pentru a răspunde scopurilor menționate, sub obligația păstrării confidențialității lor. În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, ASOCIAȚIA CERT-Transilvania se obligă să respecte legislația în vigoare, notificând breșa de securitate atât dumneavoastră cât și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în termen de 72 ore de la producerea acesteia.

Continuând să utilizați site-ul, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. mai multe informatii

Setările cookie-urilor de pe acest site sunt setate să permită "permiterea modulelor cookie" pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare posibilă. Dacă continuați să utilizați acest site fără a modifica setările cookie-urilor sau dați clic pe "Acceptați" mai jos, atunci sunteți de acord cu acest lucru.

Inchide